હિંમત છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિંમત છૂટવી

  • 1

    નાહિંમત થઈ જવું.