હિસાબ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ કરવો

  • 1

    દાખલો ગણવો.

  • 2

    લેણદેણ કે નામું જોઈને તેનો આંકડો કાઢવો-નક્કી કરવો.