હિસાબ ગણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ ગણવો

  • 1

    ગણતરી કે દાખલો ગણવો.

  • 2

    મહત્ત્વ માનવું; ગણતરીમાં લેવું.