હિસાબ ચોખ્ખો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ ચોખ્ખો કરવો

  • 1

    બરોબર હિસાબ કરીને તે ચૂકતે કરવો-પતવવો.