હિસાબ જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ જોવો

  • 1

    આવકખર્ચનું નામું તપાસવું.