હિસાબ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હિસાબ લેવો

  • 1

    આવક ખર્ચ વગેરે માગીને જોવું-તપાસવું.