હીંયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીંયા

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો અહીંયા; અત્ર; આ સ્થળે; હ્યાં.