હોરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોરો

પુંલિંગ

  • 1

    વહોરો; લોટિયો; શિયા મુસલમાનની જાતનો આદમી.

  • 2

    મુસલમાનોની એક જમાત.

  • 3

    એક અટક.