હોળીનું નાળિયેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોળીનું નાળિયેર

  • 1

    આફત કે જોખમના કામમાં ધસી જનાર.