હોશ ઊડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોશ ઊડી જવા

  • 1

    સાનસૂધ જતી રહેવી (બીક કે આફતથી).