(પેટમાં) કાતી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(પેટમાં) કાતી હોવી

  • 1

    મનમાં દગો હોવો કે રાખવો.