(હનુમાનને) વાઘો ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(હનુમાનને) વાઘો ચડાવવો

  • 1

    (હનુમાનને) તેલ સિંદૂર લગાડવું.