(-ના) ભણકારા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) ભણકારા થવા

  • 1

    આવવાની કે બનવાની આગાહી થવી.