(-ના) સમાચાર લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) સમાચાર લેવા

  • 1

    સંભાળ રાખવી; તપાસ રાખવી.