(-ની) દેન દોહી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) દેન દોહી હોવી

  • 1

    દેન-શક્તિ કે તાકાત હોવી; મગદૂર હોવી.