(-નો)ઓશલો ફૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-નો)ઓશલો ફૂટવો

  • 1

    મર, મૂઆ એવી બદદુવા દેવી.