-ણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ણી

સ્ત્રીલિંગ & ક્રિયાપદ

  • 1

    પરથી તે અંગેનું સ્ત્રી૰ નામ બનાવતો કૃત્પ્રત્યય ઉદા૰ તપાસણી; ખાણી; માપણી.