-મતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-મતી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'મત્'નું સ્ત્રી૰ રૂપ મત્; નામને લાગતાં 'વાળુ' એવા અર્થમાં. ઉદા૰ 'નીતિમત્' (સ્ત્રી૰-મતી).

મૂળ

सं.