-શાયિની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-શાયિની

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (સમાસને અંતે) 'સૂનાર, પોઢનાર' એવા અર્થમાં.