ગુજરાતી

માં -હારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -હાર1-હારું2

-હાર1

વિશેષણ

  • 1

    'કરનાર'એ અર્થનો કર્તૃત્વવાચક પ્રત્યય. ઉદા૰ સર્જનહાર; રાખણહારો.

મૂળ

प्रा. आरअ ( सं. कारक)

ગુજરાતી

માં -હારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: -હાર1-હારું2

-હારું2

વિશેષણ

  • 1

    'કરનાર'એ અર્થનો કર્તૃત્વવાચક પ્રત્યય. ઉદા૰ સર્જનહાર; રાખણહારો.

મૂળ

प्रा. आरअ ( सं. कारक)